langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Preklady

Preklady zo všetkých a do všetkých svetových jazykov.

Všeobecné a odborné preklady prekladané odborníkom na danú oblasť bez príplatku za odbornosť textu. Pri vysoko odborných textoch konzultujeme terminológiu priamo s klientom.

Termíny: do 2 000 slov (cca 8 normovaných strán):

  • štandardný termín: 3 pracovné dni,
  • rýchly termín: 2 pracovné dni,
  • expresný termín: do 24 hodín,
  • super expresný termín: do 12 hodín.

Pri väčšom rozsahu textu sa termíny primerane predlžujú.

Ceny:

  • podľa počtu slov zdrojového textu,
  • cenovú kalkuláciu s možnými termínmi zašleme obratom po zaslaní dokumentu s uvedením požadovanej jazykovej kombinácie prekladu,
  • flexibilné ceny, objemové zľavy.

Minimálna účtovná jednotka je 250 slov.

Preklady medicíny: Špecializujeme sa na preklady medicíny.

CAT preklady: Preklady najnovším softvérom, záruka jednotnosti terminológie, skrátenie termínu dodania, nižší cenový rozpočet.

 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780