langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Tlmočenie

Povieme to za vás. 
  • Konzekutívne tlmočenie - tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči.
    • sprevádzanie, obchodné stretnutia, rokovania, schôdzky,
  • Simultánne tlmočenie - tlmočník hovorí zároveň s rečníkom, s využitím tlmočníckej techniky alebo v tesnej blízkosti poslucháča.
    • konferencie, kongresy, prednášky, školenia a pod.

Pri simultánnom tlmočení sú potrební vždy dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú v pravidelných intervaloch. V prípade záujmu zabezpečujeme aj tlmočnícku techniku.

  •  Tlmočenie so súdnym overením - tlmočníkom registrovaným na Ministerstve spravodlivosti. 
    • svadby, rokovanie u notára, absolvovanie vodičských skúšok pre cudzincov a pod.
  •  Tlmočenie po telefóne

Minimálna účtovná jednotka za akékoľvek tlmočenie sú 4 hodiny, prípadne podľa dohody.

 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780