langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Lokalizácie

Lokalizácia je vysoko špecializovaná služba, kde je špecifický produkt pretransformovaný do cudzieho jazyka, pričom je kladený maximálny dôraz na potreby konečného užívateľa konkrétnej krajiny ako aj špecifiká prekladov jednotlivých jazykov a krajín. Váš produkt po obsahovej stránke lokalizáciou upravíme tak, že zohľadníme špecifiká daného produktu a konkrétnych trhov.

V  oblasti lokalizácie zabezpečíme:

Lokalizácia internetových stránok

  • kompletné preklady internetových prezentácií Vašej spoločnosti vrátane vkladania textu do zdrojových kódov a editácie grafiky bez ohľadu na požadovaný jazyk či odbor.

Lokalizácia užívateľského menu zariadení

  • menu mobilných telefónov, on-screen menu televízorov, DVD prehrávačov, videorekordérov, AV tunerov atď.

Preklad a lokalizácia užívateľských príručiek

  • Zo zdrojového dokumentu vytvoríme lokalizovaný preklad do požadovaných jazykov. Výstup zodpovedá zavedeným štandardom jednotlivých krajín. Ponúkame kompletný servis vrátane DTP prác, kde výstupom je komplexný produkt v cieľovom jazyku pripravený do tlače.

CAT preklady:
 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780