langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Preklady s pomocou CAT nástrojov

Zabezpečujeme klientom preklady s pomocou CAT nástrojov (Computer Aided Translations, alebo preklad podporovaný počítačom) vhodné najmä pri dokumentoch, v ktorých sa niektoré časti opakujú. Metóda prekladov s pomocou CAT nástrojov sa stala normou v Európskej únii.
 • normy,
 • manuály,
 • obchodné zmluvy,
 • audítorské správy,
 • technická dokumentácia,
 • užívateľské príručky,
 • účtovné dokumenty (výkazy ziskov a strát alebo súvahy, účtovné správy),
 • atď.

Výhody používania CAT nástrojov

 • zaistenie jednotnosti terminológie a zvýšenie jazykovej súdržnosti podporovanej pamäťou softvéru. Terminológia používaná pri preklade dokumentov rovnakého typu bude dodržaná aj v prípade, že preklad vyhotovuje iný prekladateľ,
 • redukcia času a zvýšenie flexibility v prípade prekladov nasledujúceho dokumentu rovnakého typu,
 • redukcia finančných nákladov v prípade prekladov nasledujúceho dokumentu rovnakého typu,
 • dodržanie grafickej úpravy dokumentu (štýl písma, farby, tabuľky atď.).

Ponúkame:

 • vytvorenie špecifického terminologického slovníka a jeho následná aplikácia v prekladoch,
 • spätné vytvorenie pamäte z už prekladaných prekladov, s ktorou sa ďalej pracuje a ktorej náklady sa zaplatia veľa krát už pri prvom preklade,
 •  analýzu dodaných textov, ktorá zákazníkovi umožní zistiť finančnú úsporu oproti bežnému prekladu.
 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780