langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Preklady do tlače

  Preklady textov určených na zverejnenie alebo publikovanie.
  • letáky, informačné brožúry, príručky, manuály, katalógy, oficiálne oznámenia, vizitky, pozvánky atď.

Každý preklad určený do tlače prechádza viacnásobnou korektúrou:

Lingvistická korektúra
–  štylistická a gramatická korektúra lingvistom, rodeným hovorcom cieľového jazyka.

Predtlačová korektúra – korektúra textu po finálnej grafickej úprave (rozdelenie slov, správne zalomenie).

 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780