langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Súdne preklady

Preklady úradných dokumentov so súdnym overením v požadovanej jazykovej kombinácii, vyhotovené prekladateľmi registrovanými na Ministerstve spravodlivosti.

  • diplomy, vysvedčenia, rodné listy, svadobné listy, výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov, zmluvy a iné...

Overenie prekladu na základe originálu alebo notársky overenej kópie. 

Termíny: do 7 fyzických strán:
  • štandardný termín: 3 pracovné dni,
  • rýchly termín: 2 pracovné dni,
  • expresný termín: do 24 hodín,
  • super expresný termín: do 12 hodín.

Pri väčšom rozsahu textu sa termíny primerane predlžujú.

Ceny:

  • podľa počtu fyzických strán (s maximálnym počtom – 1 800 znakov),
  • cenovú kalkuláciu s možnými termínmi zašleme obratom po zaslaní dokumentu s uvedením požadovanej jazykovej kombinácie prekladu,
  • flexibilné ceny, objemové zľavy.

Minimálna účtovná jednotka je 1 fyzická strana - 250 slov.

 
slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny