langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Preklady

 • Môj text má viac ako 2 OOO slov, aký je možný termín vyhotovenia prekladu?
  Napr. pri 4 000 slovách (16 normovaných stranách) je štandardný termín 6 pracovných dní, rýchly termín 4 pracovné dni, expresný termín do 48 hodín a super expresný termín do 24 hodín.
   
 • Koľko slov má jedna strana?
  1 normovaná strana obsahuje cca 250 slov.
   
 • Ako si spočítať počet slov v dokumente?
  Počet slov textu v elektronickej podobe si jednoducho nájdete vo vlastnostiach dokumentu.
   Súdny preklad je preklad, ktorý vypracuje prekladateľ registrovaný na Ministerstve spravodlivosti a potvrdí ho guľatou pečiatkou. Takéto preklady sa používajú na úradné účely. Preklady so súdnym overením sa vyhotovujú v papierovej podobe a viažu sa s originálom alebo notársky overenou kópiou. K vyhotoveniu je potrebný originál alebo notársky overená kópia originálneho dokumentu.
  Korektor preložený text "uhladí“, preštylizuje neobratné formulácie, nahradí opakujúce sa slová, opraví chybnú interpunkciu a dohliadne na jazykovú kultúru.
   
 • Aký je to súdny preklad (preklad s overením)?
 
 • Čo je to korektúra ?
 • Čo je to lokalizácia
Lokalizácia je úprava produktu a obsahu tak, aby sa zohľadnili špecifiká konkrétnych (lokálnych) trhov. Prekladá a upravuje sa takto napr. dokumentácia, školiace materiály, užívateľské prístupy, systémové správy, technická podpora, marketingové materiály a podobne. Lokalizácia si vyžaduje riadenie projektu a skúsenosti s vhodnými technológiami, pričom sa kladie dôraz na jednotnosť a overenie funkčnosti všetkých lokalizovaných súčastí. Profesionálnym použitím správnych lokalizačných procesov a nástrojov sa podstatne zvyšuje efektívnosť a kvalita výsledného prekladu.
 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780